PHU "BB"

Warszawa
Konstrukcje stalowe na kominie WWW.

Bałtów
Końcowy etap montażu wieży.

Zawady
Pompownia i widok na górkę zraszania

Zawady
Zbiornik wód opadowych i pokrywy pompowni

Zawady
Zbiornik wód opadowych