PHU "BB"

Przykładowe roboty interwencyjne

  • - Inspekcja termowizyjna urządzeń i obiektów
  • - Inspekcja wizyjna i udrażnianie systemów kanalizacji wewnętrznej
  • - Interwencyjne naprawy central wentylacyjnych (remonty nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów oraz automatyki)
  • - Pomiary elementów i instalacji wentylacyjnych
  • - Pomiar przepływów i mocy w instalacjach cieplnych i chłodniczych (na zaworach regulacyjnych)
  • - Przewierty ścian i stropów w zakresie do DN 500 koronami diamentowymi
  • - Płukania instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, wody użytkowej
  • - Przeglądy i naprawy węzłów cieplnych