PHU "BB"

Wykaz ważniejszych robót  

Lata 2006-2010

 

 1. Wykonanie instalacji wentylacyjnych oraz wod.-kan. w pomieszczeniach pod wynajem restauracji "Bollywood"w budynku NoveKino Siedlce 2010r.

 2. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, wod.-kan. i klimatyzacji w budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 2010r.

 3. Wykonanie pomiarów i nagrań wizyjnych w układzie wentylacji dla potrzeb "Budimex" na budynku PSE Konstancin 2010.

 4. Wykonanie kabiny badawczej dla potrzeb WAT 2010r.

 5. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, wod.-kan. i biały montaż w pomieszczeniach pod wynajem IIp. w budynku NoveKino Siedlce 2009/2010r.

 6. Wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w budynku Scania - Opole 2009r.

 7. Montaż i uruchomienie central wentylacyjnych na terenie Scania - Opole 2009r.

 8. Projekt aranżacji placów zabaw dla Szkół i przedszkoli gminy Nadarzyn - 2009r.

 9. Usunięcie 2-ch awarii na terenie ogrodu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie - 2009r.

 10. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, wod.-kan. i biały montaż w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego w budynku NoveKino Siedlce 2009r.

 11. Wykonanie projektu instalacji sanitarnych, wentylacji, chłodu i sprężonego powietrza hali obsługi samochodów Scania Gliwice - współudział - 2008r.

 12. Naprawa i podłączenie sieci wodnych i kanalizacji ciśnieniowych na terenie „Rezydencji Warmińskich” Juvenes – 2008r

 13. Montaż i uruchomienie 14-tu przepompowni ścieków na terenie „Rezydencji Warmińskich” Juvenes – 2008r.

 14. Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan na terenie „Rezydencji Warmińskich” Juvenes – 2008r.

 15. Współpraca z "Ecol-Unicon" przy uruchomieniu na potrzeby "Volvo" Nadarzyn kompaktowej biologicznej oczyszczalni ścieków - 2008r.

 16. Dostarczenie i montaż instalacji wentylacyjnych, wod.-kan. i ogrzewania na potrzeby myjni w 36 SPLT Okęcie - 2008r.

 17. Montaż i uruchomienie dwóch kompaktowych oczyszczalni ścieków na potrzeby myjni w 36 SPLT Okęcie - 2008r.

 18. Remonty budynków ekspedycji tramwajowych na pętlach Tramwajów Warszawskich – 2007r.

 19. Modernizacja układu wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola „Tęczowy Ogród”- 2007r.

 20. Budowa instalacji wentylacji, ciepła technologicznego, ciepłej i zimnej wody, wody pożarowej, sprężonego powietrza, odciągów spalin oraz kanalizacji na hali warsztatowej Scania - Carrier – Nadarzyn – 2007r.

 21. Montaż central nawiewno-wywiewnych na hali warsztatowej Scania - Carrier – Nadarzyn – 2007r.

 22. Usunięcia awarii podziemnych instalacji na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP – Warszawa ul. Augustówka – 2007r.

 23. Wykonanie instalacji wentylacyjnych, ogrzewania i sprężonego powietrza w budynku „szkółki” - Scania Nadarzyn – 2007r.

 24. Modernizacja kotłowni Scania Nadarzyn – 2007r.

 25. Usunięcie awarii zasilania wodnego Domku Ogrodnika w Pałacu Prezydenckim w Warszawie – 2006r.

 26. Naprawy dachu, malowanie barierek stacji PTK Brzeg – 2006r.

 27. Remonty budynków ekspedycji tramwajowych na pętlach Tramwajów Warszawskich – 2006r.