PHU "BB"

OFERTAOferujemy Państwu:

Usługi Pomiarowe i Doradcze w zakresie:

 1. Profesjonalna asysta przy odbiorach budynków (mieszkalnych, biurowych, usługowych, szpitali i innych) przez Użytkownika lub Administrację w zakresie:

  1. Przyłączy mediów do budynków

  2. Węzłów cieplnych, kotłowni lub innych źródeł ciepła

  3. Instalacji chłodniczych z udziałem różnych czynników chłodniczych

  4. Instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła

  5. Instalacji wentylacji przemysłowych

  6. Balansowanie układów i instalacji CO, CT, WL, wentylacyjnych i innych

  7. Instalacje CCTV i kontroli dostępu

  8. BMS i RMS

  9. Badania termowizyjne

  10. Badania hałasu

 2. Ekspertyzy w pełnym zakresie instalacji

  1. Instalacje mechaniczne

  2. Instalacje teletechniczne budynków

  3. Oceny cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych

  4. Hydroizolacji fundamentów, dachów, tarasów, balkonów

  5. Hałasu od instalacji i urządzeń

  6. Instalacji CCTV i kontroli dostępu

 3. Audyty projektów w zakresach j.w.

 4. Definiowanie kryteriów projektowych oraz innych wymagań technicznych w zakresie:

  1. Termo i hydroizolacji,

  2. Instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia

  3. Zaopatrzenia w wodę do celów bytowych i p.poż.

  4. Odprowadzenia ścieków sanitarnych, technicznych i deszczowych

  5. Systemów BMS

  6. Instalacji CCTV i kontroli dostępu (oraz pomocnicze instalacje IT)

 5. Partnerstwo w:

  1. Analizach i optymalizacji projektów, eliminacja błędów

  2. Analizach integracji projektów, wskazywanie funkcjonalności z których nie należy rezygnować na etapie projektowania i realizacji inwestycji

  3. Integracji systemów bezpieczeństwa – m. in. SKD, CCTV, SSP

  4. Pogłębianiach integracji systemów w celu podniesienia niezawodności oraz szybkości diagnozowania awarii.

  5. Wprowadzania do założeń projektowych zapisów określających minimalne zakresy sterowania i wizualizacji systemów na stacjach roboczych typu BMS oraz PSIM.